Poniższe informacje służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Przed rozpoczęciem stosowania medycznej marihuany w połączeniu z innymi lekami, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lekarzem. Pamietaj, że samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących leczenia może prowadzić do nieprzewidywalnych skutków. Wszelkie informacje dostępne tutaj są jedynie podglądowe i nie powinny być traktowane jako substytut konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą medycznym.

Interakcje Medycznej Marihuany

Podawana łącznie z:
 • Opioidami działają synergistycznie z preparatem.
 • Alkoholem nasila działanie depresyjne na OUN, zaburzenia poznawcze i spowolnienie psychoruchowe.
 • Amfetaminą lub metylofenidatem powoduje przyspieszenie tętna, zwiększenie ciśnienia krwi, tachykardię i retencję płynów.
 • Kokainą – powoduje przyspieszenie tętna,
 • Nikotyną –powoduje zwiększenie ciśnienia krwi,
 • Fenobarbitalem – powoduje nasilenie działań niepożądanych fenobarbitalu,
 • Lekami przeciwpadaczkowymi –powoduje zwiększenie stężenia niektórych z nich.
 • Propranolol może zmniejszać ryzyko działań niepożądanych THC.
 • Ketokonazol powodują zwiększenie stężenia THC i CBD,
 • Ryfampicyna zmniejsza stężenie THC  i CBD.
 • Takrolimus powodują zwiększenie stężenia CBD,
 • Kwasem walproinowym zwiększa aktywność aminotransferaz AspAT i AlAT w połączeniu z CBD,
 • Klobazamem – zwiększa stężenie klobazamu, 
 • Fenytoiną – zwiększa stężenie fenytoiny.
 • Lekami przeciwpłytkowymi i przeciwkrzepliwymi podanymi łącznie zwiększają ryzyko krwawienia.
 • Nasilają metabolizm teofiliny, co prowadzi do obniżenia jej skuteczności.
 • Nasilają metabolizm chloropromazyny, co prowadzi do obniżenia jej skuteczności.
 • Mogą działać synergistycznie z baklofenem, tyzanidyną, pochodnymi benzodiazepin, gabapentyną lub klonidyną.
 • THC i CBD metabolizowane są przez cytochrom P450, a inhibitory izoenzymów P450 zwiększają stężenie THC i CBD, co nasila psychoaktywne działanie THC oraz niepożądane działanie CBD. Leki przeciwdepresyjne, inhibitory pompy protonowej, cymetydyna, makrolidy, leki przeciwgrzybicze, antagoniści wapnia, inhibitory proteazy HIV, amiodaron, izoniazyd to przykłady inhibitorów izoenzymów P450.
 • Induktory izoenzymów CYP450 obniżają stężenie kannabinoidów, a przykładowe induktory to ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, ryfabutyna, dziurawiec zwyczajny.
Scroll to Top