Zmiany w receptach online! Co się zmieni? Jak zmiany dotkną pacjentów medycznej marihuany?

Receptomaty to platformy internetowe, które umożliwiają pacjentom uzyskanie e-recepty na wybrane leki bez konieczności wizyty u lekarza. Jednak ta wygoda kryje w sobie wiele zagrożeń dla zdrowia publicznego. Receptomaty często przepisywały recepty na leki o zwiększonym ryzyku nadużywania lub uzależnienia, takie jak leki psychotropowe czy opioidy, bez uwzględnienia stanu pacjenta i jego historii choroby. Niebawem ma się to zmienić.

– Niestety widzimy, że ułatwienia, które były projektowane dla wszystkich pacjentów, niosą też pewne ryzyka. Zidentyfikowaliśmy problem polegający na wystawianiu przez internet recept na leki psychotropowe. Przygotowaliśmy poprawkę, która będzie proponowana do dołączenia do ustawy o zawodach medycznych. Jej celem będzie ograniczenie możliwości wystawiania recept w tym zakresie – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w na początku kwietnia 2023.

W niektórych przypadkach procedura wyglądała tak, że wystarczyło podać swoje dane, opłacić usługę i w przeciągu kilku minut kod recepty przychodził w wiadomości SMS.

– Mówimy naprawdę o wręcz setkach recept, które są wystawiane dziennie przez lekarza. Będziemy starali się ograniczyć na poziomie systemu wystawiającego recepty różne parametry tak, żeby to zracjonalizować i żeby pacjent miał gwarancję, że lek zostanie wystawiony przynajmniej po jakiejś rozmowie – wskazał minister.

Ale do rzeczy. Co przyniosą zmiany?

Na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/ możemy znaleźć projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający zasady wypisywania recept online. Oto co może się zmienić:

  1. Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 są wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.
  2. Wystawienie pacjentowi recepty na preparat zawierający środek odurzający, może nastąpić pod warunkiem uprzedniego łącznego dokonania przez osobę uprawnioną do wystawienia recepty weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych pacjentowi leków(wciąż mówimy o środkach odurzających, lekach psychotropowych i prekursorach kat. 1), pod względem  bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.
  3. Osobistego zbadania pacjenta, któremu recepta ta ma zostać wystawiona, albo zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli od ostatniego, osobistego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy.
  4. W dokumentacji medycznej pacjenta odnotowuje się również zaistnienie okoliczności, oraz zamieszcza szczegółowy opis uzasadniający konieczność wystawienia recepty.

Zmiany te wprowadzone będą z uwzględnieniem pacjentów wykluczonych cyfrowo – warunek weryfikacji leków nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentowi, który nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji w systemie P1.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkami.

Pokrótce, jakie wnioski można wyciągnąć z rozporządzenia? Jakie czekają nas zmiany?

Najważniejszą zmianą jest to, że pacjent będzie musiał zostać zbadany przez lekarza przez przepisaniem recepty, jeżeli wcześniejsze badanie było wykonane wcześniej niż 12 miesięcy przed wizytą. Na pewno zmniejszy to skalę dotychczasowego procederu. Co więcej, dodano nowe wytyczne do co przepisywania recept na medyczną marihuanę- lekarz będzie musiał zweryfikować ilość i rodzaj przepisywanego leku pod kątem bezpieczeństwa pacjenta. Jeżeli chodzi o e-wizyty raczej nic nie powinno się zmienić biorąc pod uwagę treść rozporządzenia, lecz o tym dowiemy się tak na prawdę po wprowadzeniu rozporządzenia w życia. Aktualnie (04.05.2023) projekt znajduje się na etapie konsultacji społecznych.

Pełną treść rozporządzenia możecie znaleźć TUTAJ:
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12372005/12970683/12970684/dokument619238.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *