BudCare

STREFA EDUKACJI

Sprawdzone źródło informacji edukacyjnych

Prowadzenie pojazdów, a medyczna marihuana

Polskie przepisy nie zezwalają na prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem lub po spożyciu substancji odurzających, do których zaliczana jest medyczna marihuana.

Oznacza to, że każda osoba stosująca medyczną marihuanę powinna wstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na jak długo?

THC (tetrahydrokannabinol), aktywny składnik medycznej marihuany, utrzymuje się w organizmie przez różny czas, w zależności od dawki i częstości spożywania marihuany. Oto jak długo THC może być wykrywalne w różnych próbkach:

  1. Ślina: THC w ślinie można wykryć przez bardzo krótki czas. Testy apteczne wykryją obecność THC lub metabolitów w ślinie do 72 godzin od wypalenia medycznej marihuany.
  1. Krew: We krwi THC można wykryć od kilku godzin do 2-3 dni po użyciu. U osób, które palą marihuanę codziennie, THC we krwi może być wykrywalne nawet do 2 tygodni.
  1. Mocz: W przypadku moczu, wykrywalność THC jest uzależniona od tego, jak często marihuana jest zażywana:
    • Przy jednorazowym zażyciu, THC w moczu można wykryć do 3 dni.
    • Przy częstym paleniu, do 10 dni.
    • Przy bardzo częstym i długotrwałym paleniu, THC można wykryć w moczu nawet do 21-27 dni po ostatnim użyciu.

Pamiętaj, że te czasy są tylko szacunkowe i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak metabolizm, masa ciała, dieta, poziom aktywności fizycznej i inne.

Scroll to Top